H  (1709 jours)

MISSA TRIDENTINA SLOVAK REPUBLIC


République Slovaque

Slovak Republic

Slovenská republika
ARCHIDIOCÈSE DE BRATISLAVA

ARCHDIOCESE OF BRATISLAVA

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA


MARIANKA

 • príležitostne
 • occasionally
 • Nearest Missa Tridentina:
 • Summorum Pontificum, P. Mgr. Marek Vadrna CCG

MOST PRI BRATISLAVE


BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE


BRATISLAVA - VRAKUŇA

 • (starý kostol)
  • každý utorok o 19:00 hodine (okrem júla a augusta)
  • every Tuesday at 7:00 PM (except of july and august)
  • Missa lecta/cantata
  • Summorum Pontificum, ThDr . Stanislav Stohl, PhD

BRATISLAVA - STARÉ MESTO

 • (Kostol Navštívenia Panny Márie (Milosrdní bratia))
  • každú nedeľu o 17:00 hodine
  • every Sunday at 5:00 PM

MALACKY

 • každú stredu o 17:00 (nie 16. 10. 2019)
 • every Wednesday at 5:00 PM (not on October 16th 2019)ARCHIDIOCÈSE DE TRNAVA

ARCHDIOCESE OF TRNAVA

TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA


TRNAVA

(Kaplnka Panny Márie Fatimskej (Arcibiskupský úrad, 1.poschodie))
 • každú nedeľu a prikázaný sviatok o 17:00
 • every Sunday and Holy Day of obligation at 5:00 PM

GALANTA
DIOCÈSE DE NITRA

ARCHDIOCESE OF NITRA

NITRIANSKA ARCIDIECÉZA


NITRA

(Kostol sv.Michala Archanjela (na Vršku))

ŽELIEZOVCE

(Kostol sv.Jakuba, apoštola)
 • každý pondelok o 18:00 (okrem júla a augusta)
 • every Monday at 6:00 PM (except july and august)
 • každý pondelok o 19:00 (počas júla a augusta)
 • every Monday at 7:00 PM (in july and august)
 • website: http://zeliezovce.fara.sk/oznamy.html
 • phone: +421 (0)36 77 137 00

DIOCÈSE DE BANSKA BYSTRICA

DIOCESE OF BANSKA BYSTRICA

BANSKOBYSTRICKÁ DIECÉZA


KRŠKANY

(okres Levice)
 • prvá a tretia sobota v mesiaci o 8:00
 • 1st and 3rd Saturday in month at 8:00 am
 • e-mail: krskany@fara.sk
 • phone number: +421 (0)36 6229168
 • next Missa Tridentina:
 • Summorum Pontificum, P. Mgr. František Mašek
 • Missale Romanum s. Joanni XXIII. 1962 AD


ARCHIDIOCÈSE DE KOŠICE

ARCHDIOCESE OF KOŠICE

KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA


STAKČÍN

(okres Snina)
 • jedna nedeľa v mesiaci podľa ohlásenia o 15:00
 • one Sunday in month at 3:00 pm
 • e-mail: stakcin@rimkat.sk
 • phone number: +421 (0) 918 496 734
 • Nearest Missa Tridentina: 6. apríl 2015, 11:00
 • Summorum Pontificum, Mons. Doc. ThDr Marián Čižmár, PhD

JANÍK (JÁNOK)

(okres Košice-okolie)
 • jedna nedeľa v mesiaci o 16:00
 • one Sunday in month at 4:00 PM
 • e-mail: dionyztakacs@gmail.com
 • phone number: +421 (0) 908 041 594
 • Nearest Missa Tridentina:
 • Summorum Pontificum, Mgr. Dionýz Takács

KOŠICE

(Staré Mesto)
Kostol Najsvätejšej Trojice (premonštrátsky kostol), Hlavná ulica 67
 • každú stredu 19:30
 • every Wednesday at 7:30 pm
 • Summorum Pontificum, Mgr. Dionýz Takács, Mgr. Jozef Eliáš