H  (1603 jours)

MISSA TRIDENTINA CZECH REPUBLIC

image a_Flagge.png (6.9kB)

République Tchèque

Czech Republic

Česká republika


All locations in Czech Republic (including map with all places marked) where traditional latin mass is celebrated can be found here: http://www.krasaliturgie.cz/kalendar/pravidelne-mse-svate/pravidelne-mse-svate-v-cr.html . This website is updated.

ARCHIDIOCÈSE DE PRAGUE

ARCHDIOCESE OF PRAGUE

PRAŽSKÁ ARCIDIECÉZE


PRAHA-MICHLE (PRAGUE-MICHLE)

Domov Sue Ryder, Michelská 1/7
 • 1. a 3. neděle v měsíci v 17:30
 • 2., 4. a 5. neděle v měsíci v 10:00
 • 1st and 3rd Sunday in month at 5:30 pm
 • 2nd, 4th and 5th Sunday in month at 10:00 am
 • Website: http://www.fsspx.cz/b_praha.html
  • FSSPX

PRAHA-KARLOV (NOVÉ MĚSTO) (PRAGUE-KARLOV)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého
 • každou neděli v 17:00 hodin
 • každý pátek v 17:00 hodin
 • první sobota v měsíci v 9:00 hodin
 • a příležitostně
 • every Sunday at 5 PM
 • every Friday at 5 PM
 • 1st Saturday in month at 9 AM
 • and occasionaly
 • Website: https://www.facebook.com/tridentpraha/
  • Summorum Pontificum

PRAHA-ŽIŽKOV (PRAGUE-ZIZKOV)

Kostel sv. Rocha Olšanské náměstí
 • příležitostne v pondělí v 18:00
 • occasionaly in Monday at 6:00 PM
 • Next Mass:
  • Summorum Pontificum, P. Mgr. Jan Gerndt

PRAHA-ZBRASLAV

Kostel sv. Jakuba Většího U Národní galerie
 • V úterý, pokud nepředcházela 1. nebo 3. neděle v měsíci, od 16:30
 • On Tuesdays except after 1st and 3rd Sunday in month at 4:30 pm
 • website: https://www.farnost-zbraslav.cz/
  • Summorum Pontificum, P. Mgr. Jan Gerndt


MUKAŘOV (MUKARSCHOW)

Kaple charitního domu, Charitní 26
 • 1. a 4. neděle v měsíci v 8:30
 • 1st and 4th Sunday in month at 8:30 am
 • R. D. Viktor Frýdl
  • Summorum PontificumDIECÈSE DE LITOMERICE

DIOCESE OF LITOMERICE

LITOMĚŘICKÁ DIECÉZE


LITOMĚŘICE (LITOMERZICE)

Kostel svatého Jakuba
 • 1. neděle v měsíci v 15:00
 • 1er dimanche du mois à 15:00 heure
 • 1st Sunday in month at 3:00 PM
 • Website: http://www.farnost-litomerice.cz/
  • Summorum Pontificum, P. Šimon Polívka

ŠTĚTÍ

Kostel sv. Šimona a Judy
 • čtvrtek v 8:00
 • sobota v 17:00
 • neděle v 14:00
 • Thursday at 8:00 AM
 • Saturday at 5:00 PM
 • Sunday at 2:00 PM
 • Website: http://www.rkc-stetsko.tode.cz/bohosluzby/
  • Summorum Pontificum, P. Mgr. Anselm Pavel Kříž O.Praem.

VEJPRTY (VEYPRTY)

Kostel Všech Svatých, Vejprty
 • pondělí v 8:30
 • středa v 17:00 hodin
 • neděle v 9:00 hodin
 • lundi à 8:30 heure
 • mercredi à 17:00 heure
 • dimanche à 9:00 heure
 • Monday at 8:30 AM
 • Wednesday at 5:00 PM
 • Sunday at 9:00 AM
 • Website: http://www.info.vejprtaci.cz/index/index.php?loc=fara
  • Summorum Pontificum, P. Šimon Polívka

KOVÁŘSKÁ

Kostel svatého Michaela
 • čtvrtek v 16:00 hodin (v zimním čase)
 • neděle v 11:00 hodin
 • jeudi à 16:00 heure
 • dimanche à 11:00 heure
 • Thursday at 4:00 PM (in winter time)
 • Sunday at 11:00 AM
 • Website: http://www.info.vejprtaci.cz/index/index.php?loc=fara
  • Summorum Pontificum, P. Šimon Polívka

Kostel svatého Marka

NOVÉ ZVOLÁNI

Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

ČERNÝ POTOK

Kostel svatého AntonínaDIECÈSE DE HRADEC KRÁLOVÉ

DIOCESE OF HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÁ DIECÉZE


HOŘIČKY (HORZICZKY)

Kostel Svatého Ducha
 • 3. čtvrtek v měsíci od 17:00 hodin (v létě od 18:00 hodin)
 • 3e jeudi du mois du 17:00 heure (dans l'été du 18:00 heure)
 • every 3. Thursday in month from 5:00 PM (in summer at 6:00 PM)
  • Summorum Pontificum, P. Mgr. Karel Klemt

HRONOV (HRONOV)

Kostel Všech Svatých
 • zpravidla (ne vždy) každou první a třetí neděli v měsíci od 17:00 hodin (v létě od 18:00 hodin)
 • každé pondělí v 17:00 hodin
 • généralement (ne pas toujours) chaque 1er, 3e dimanche du mois du 17:00 heure (dans l'été du 18:00 heure)
 • chaque lundi à 17:00 heure
 • generally (not always) every 1st and 3rd Sunday in month at 5:00 PM (in summer at 6:00 PM)
 • every Monday at 5:00 PM
 • Website: http://hronov-farnost.webnode.cz/ohlasky/
  • Summorum Pontificum, P. Mgr. Jaroslav Jirásek

ZÁLESNÍ LHOTA (HUTTENDORF)

Kostel sv. Jana Nepomuckého

JAROMĚŘ - JOSEFOV (JERMER)

Kostel Nanebevstoupení Páně
 • každé pondělí v 18:00
 • every Monday at 6:00 pm
 • chaque lundi à 18:00 heure
 • Website: http://www.farnostjosefov.cz/
  • Summorum Pontificum, R. D. Mgr. ThLic . Miloslav Paclík

POHLED u Havlíčkova Brodu (FRAUENTHAL)

Klášterní kostel sv. Ondřeje
 • neděle ve 14:00
 • Sunday at 2:00 pm
  • Summorum Pontificum, P. Mgr. Antonín Pavlas

PARDUBICE (PARDUBITZE)

Dům techniky Pardubice, náměstí Republiky 2686
(centrum města mezi Východočeským divadlem Pardubice a hotelem Grand)

DIECÈSE DE ČESKÉ BUDĚJOVICE

DIOCESE OF ČESKÉ BUDĚJOVICE

ČESKOBUDĚJOVICKÁ DIECÉZE


ČESKÉ BUDĚJOVICE (BUDWEIS)

Kostel Panny Marie Královny Andělů
(Nové Hodějovice: MHD č. 11)
 • 2. a 4. neděle v měsíci v 16:00 hodin
 • 2e et 4ième dimanche du mois à 16:00 heure
 • 2nd and 4. Sunday in month at 4:00 PM
 • P. Mgr. Miroslav Šašek
  • Summorum Pontificium

Dům kultury Metropol, Senovážné náměstí 2
(zastavuje tam hodně linek MHD)

VYŠŠÍ BROD (HOHENFURTH)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

HORNÍ DVOŘIŠTĚ (OBERHAID)

Kostel sv. Michaela
 • 1. neděle v měsíci o 11:30
 • 1st Sunday in month at 11:30 AM
 • P. Zdeněk Prokeš
  • Summorum Pontificium

DIECÈSE DE PLZEŇ

DIOCESE OF PILSEN

PLZEŇSKÁ DIECÉZE


PLZEŇ (PILSEN)

Klášter dominikánů: Kostel Panny Marie Růžencové
(Jiráskovo náměstí, Plzeň)
 • Missa Sancta - Mše sv. - Messes - Hl. Messe:
 • Dominica - Neděle - Dimanche - Sonntag:
 • III mensis; 3. neděle v měsíci; le 3e dimanche du mois; der 3. Sonntag im Monat: 16:00
 • I, II, IV (et V) mensis; 1., 2., 4 (a 5.) neděle v měsíci;le 1ème, le 2ème, le 4ème (et le 5ème) dimanche du mois; der 1., 2., 4. (und 5.) Sonntag im Monat: 10:30
 • Feria III et V (úterý a čtvrtek; mardi et jeudi; Dienstag und Donnerstag): 6:15
 • Feria II, IV et VI (pondělí, středa a pátek; lundi, mercredi et vendredi; Montag, Mittwoch und Freitag): 16:30
 • Sabbato (sobota; samedi; Samstag): 8:00
 • (Sabbato I mensis (1. sobota v měsíci; le 1er dimanche du mois; der 1. Samstag im Monat): 6:45)
 • Hebdomada currens - Program na aktuální týden - Programme de la semaine en cours - Programm der aktuellen Woche: http://plzen.op.cz/download/missa.pdf
 • Info - GSM: 00420602327842 (česky, deutsch, français - très doucement, s.v.p. - or basic English).
  • Summorum Pontificum, P. Mgr. Antonín Damián Nohejl III.OP


TACHOV (TACHOV)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

MOČIDLEC (MOCZIDLETZ)

Kostel svatého Jakuba Většího
 • každou neděli v měsíci v 11:30 hodin
 • chaque dimanche du mois &agrave 11:30 heure
 • every Sunday in month at 11:30 AM
  • Summorum Pontificum, R. D. František Řezáč

DOBŘANY

Kostel svatého Mikuláše
 • 1. sobota v měsíco v 9:00
 • 1st Sunday in month at 9:00 am
  • Summorum Pontificum

Kostel Povýšení svatého kříže
 • jednou měsíčne dle ohlášení o 13:30
 • one in month irregulary at 1:30 pm
  • GSM: +420 776 221 851
  • Summorum Pontificum

ARCHIDIECÈSE DE OLOMOUC

ARCHDIOCESE OF OLOMOUC

OLOMOUCKÁ ARCIDIECÉZE


OLOMOUC (OLOMÜTZ)

Kaple sv. Alexeje u kostela sv. Michala
 • Každou neděli v 15:00
Every Sunday at 3:00 pm


UHERSKÝ BROD (UNGARISCH BROD)

Hřbitovní kaple, starý hřbitov

KOSTELANY NAD MORAVOU (KOSTELAN AN DER MARCH)

Kostel svatého Floriána
 • každá neděle v 7:10 hodin
 • 1. sobota v měsíci v 7:30
 • every Sunday at 7:10 AM
 • 1st Saturday in month at 7:30 AM
Website: https://sites.google.com/view/farnost-kostelanynadmoravou/ned%C4%9Bln%C3%AD-ohl%C3%A1%C5%A1ky
 • P. Mgr. ICLic. Josef Rýznar
  • Summorum Pontificum

TUČAPY

Kostel svatého Cyrila a Metoděje
 • každá sobota v 7:30 hodin
 • every Saturday at 7:30 AM
Website: https://www.fara-tucapy.cz/mse-svate/tucapy/
P. Vavřinec Černý
 • Summorum Pontificum

SYROVÍN

Kostel Obrácení svatého Pavla
1. pátek v měsíci v 16:00 hodin
1st Friday in month at 4:00 PM
P. Jan Šimoník
 • Summorum PontificumDIECÈSE DE OSTRAVA - OPAVA

DIOCESE OF OSTRAVA - OPAVA

OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZE


OSTRAVA-SLEZSKÁ OSTRAVA (OSTRAVA-SLEZSKA OSTRAVA)

Kostel svatého Josefa
 • 1., 3. a 5. neděle v měsíci v 10:30
 • každou středu v 18:00 (kromě prázdnin)
 • 1st, 3rd and 5th Sunday in month at 10:30 AM
 • every Wednesday at 6:00 PM (except July and August)
 • Mons. Mgr. Marcel Tesarčík
  • Summorum Pontificum

FRÝDEK - MÍSTEK (FRYDEK - MÏSTEK)

Zámecké náměstí 1251
 • sál nad internetovou kavárnou, I. patro
 • sall au-dessous de Café d'Internet, 1er étage
 • saloon above Internet café, 1st floor
 • 1., 3. a 5. neděle v měsíci v 10:00 hodin
 • le 1er, le 3ème et le 5 dimanche du mois à 10:00 heure
 • 1st, 3rd and 5th Sunday in month at 10:00 AM
 • Website: http://www.fsspx.cz/b_frydek.html
  • FSSPX

Kostel sv. Jošta
 • 2. a 4. neděle v 10:00
 • každý pátek v 18:00
 • 2nd and 4th Sunday in month at 10:00 AM
 • every Friday at 6:00 PM
 • Mons. Mgr. Marcel Tesarčík
  • Summorum Pontificium

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Kostel sv. Bartoloměje
 • každý čtvrtek v 18:30
 • every Thursday at 6:30 PM
 • Mons. Mgr. Marcel Tesarčík
  • Summorum Pontificium

DIECÈSE DE BRNO

DIOCESE OF BRNO

BRNĚNSKÁ DIECÉZE


BRNO (BRÜNN)

Kostel svatého Michala
 • (Dominikánské náměstí, Brno)
 • každou neděli v měsíci v 15:00 hodin (v červenci a srpnu pouze 2. neděli)
 • chaque dimanche du mois à 15:00 heure (en julliet et août seulement le 2ème dimanche)
 • every Sunday at 3:00 PM (in July and August only the 2nd Sunday)
  • Summorum Pontificum, P. Doc. ThDr . Josef Beneš, ThD.
  • GSM: +420 739 512 019

BRNO-ČERNOVICE (BRÜNN-CZERNOVICE)

Kaple Panny Marie Královny posvátného růžence
 • Faměřovo náměstí 26
 • neděle v 10:00 hodin
 • úterý v 18:00 hodin
 • pondělí, středa, čtvrtek, pátek a sobota v 8:00 hodin
 • Sunday at 10:00 am
 • Tuesday at 6:00 pm
 • Monady, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday at 8:00
 • Website: http://www.fsspx.cz/b_brno.html
  • FSSPX

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (SAAR)

Dům kultury
 • Dolní 183/30 (vstup levým bočním vchodem, v průběhu Mše Svaté bude zamčeno)
 • sobota před druhou neděli v měsíci v 16:00
 • 4. neděle v měsíci v 10:00
 • Saturday before 2nd Sunday in month at 4:00 pm
 • 4th Sunday in month at 10:00 am
 • Website: http://www.fsspx.cz/b_zdar.html
  • FSSPX

ŘEZNOVICE U IVANČIC (RESNOWITZ)

Kostel svatých Petra a Pavla
 • pondělí, čtvrtek a 1. sobota v měsíci v 8:00 hodin (v adventu v 6:30 hodin)
 • pátek v 17:00 hodin (v létě v 18:00 hodin)
 • neděle v 9:00 hodin
 • Monady, Thursday and 1st Saturday in month at 8:00 am (in advent at 6:30 am)
 • Friday at 5:00 pm (in summer at 6:00 pm)
 • Sunday at 9:00 am
 • Website: http://kostel-reznovice.isidorus.net/dnes-cz.htm
  • Summorum Pontificum, P. Mgr. Petr Rössler


HORNÍ ÚJEZD u Třebíče (OBER AUJEST)

kostel sv. Petra a Pavla
 • neděle v 10:30 (kázání a Asperges o 10:10)
 • 1. pátek v měsíci v 16:30
 • 1. sobota v měsíci v 17:00
 • Sunday at 10:30 am (homily and Asperges at 10:10 am)
 • 1st Friday in month at 4:30 pm
 • 1st Saturday in month at 5:00 pm
 • Website: http://farnosthu.cz/
  • Summorum Pontificum, P. Vlastimil Vojtěch Protivínský

VELKÉ MEZIŘÍČÍ (GROSS MESERITSCH)

kaple Krista Krále
 • jeden čtvrtek v měsíci v 17:30
 • one Thursday in month at 5:30 om
 • Website: www.fsspx.cz
  • FSSPX